Košík (prázdný)     0 ks zboží za
Dopravu máte zdarma
Váš nákupní košík je prázdný.
Dopravu máte zdarma
Doprava zdarma Doručení
0 Kč Celkem bez DPH
0,00 Kč Celkem s DPH
Za tento nákup ušetříte celkem:
0,00 Kč + doprava zdarma

Zapomněli jste své heslo? Registrovat se

 

OBCHODNÍ PODMÍNKY

firmy Mgr.ALENA ŠTOLBOVÁ -LENA STYLE

platné od 1.5.2016

Adresa: Sadov 119,362 61. IČ:13840274,DIČ:CZ5661020816,

tel: 731 184 769

e-mail: lenastyle@lenastyle.cz

Úvodní ustanovení

1.1. Tyto obchodní podmínky upravují v souladu s ustanovením § 1751 odst.1 zákona č. 89/2012 Sb. občanského zákoníku vzájemná práva a povinnosti smluvních stran vzniklé v souvislosti nebo na základě kupní smlouvy uzavírané mezi prodávajícím a jinou fyzickou osobou prostřednictvím internetového obchodu prodávajícího.

1.2. Ustanovení odchylná od obchodních podmínek je možné sjednat v kupní smlouvě. Odchylná ujednání v kupní smlouvě mají přednost před ustanoveními obchodních podmínek

1.3. Ustanovení obchodních podmínek jsou nedílnou součástí kupní smlouvy. Kupní smlouva a obchodní podmínky jsou vyhotoveny v českém jazyce.

1.4. Znění obchodních podmínek může prodávající měnit či doplňovat. Tímto ustanovením nejsou dotčena práva a povinnosti vzniklá po dobu účinnosti předchozího znění obchodních podmínek.

Uživatelský účet

1.5. Na základě registrace kupujícího provedené na webové stránce může kupující přistupovat do svého uživatelského rozhraní. Ze svého uživatelského rozhraní může kupující provádět objednávání zboží. V případě, že to webové rozhraní obchodu umožňuje, může kupující provádět objednávání zboží též bez registrace přímo z webového rozhraní obchodu.

1.6. Při registraci na webové stránce a při objednávání zboží je kupující povinen uvádět správně a pravdivě všechny údaje. Údaje uvedené v uživatelském účtu je kupující při jakékoliv změně povinen aktualizovat. Údaje uvedené kupujícím k uživatelskému účtu a při objednávání zboží jsou prodávajícím považovány za správně.

1.7. Přístup k uživatelskému účtu je zabezpečeno uživatelským jménem a heslem.

1.8. Kupující není oprávněn umožnit využívání uživatelského účtu třetím osobám.

1.9. Prodávající může zrušit uživatelský účet, a to zejména v případě, kdy kupující svůj uživatelský účet déle než rok nevyužívá.

Uzavření kupní smlouvy

1.10 Veškerá prezentace zboží umístěná na webovém rozhraní obchodu je informativného charakteru a prodávající není povinen uzavřít kupní smlouvu ohledně tohoto zboží. Ustanovení § 1732 odst.2 občanského zákoníku nepoužije.

1.11 Kupní smlouva vzniká okamžikem odeslání objednávky kupujícího prodávajícímu. Objednávka je následně prodávajícím potvrzena odesláním informativního automatického emailu s přehledem objednávky.

1.12 Kupní smlouvu lze měnit nebo zrušit pouze na základě dohody nebo ze zákonných důvodů. Kupní smlouva je uzavírána v českém jazyce. Uzavřením kupní smlouvy kupující souhlasí s těmito obchodními podmínkami.

1.13 Prodávající je vždy oprávněn v závislosti na charakteru objednávky požádat kupujícího o dodatečné potvrzení objednávky.

1.14 Kupující souhlasí s použitím komunikačních prostředků na dálku při uzavírání kupní smlouvy. Náklady vzniklé kupujícímu při použití komunikačních prostředků na dálku v souvislosti s uzavřením kupní smlouvy si hradí sám kupující.

Objednávka zboží, platební a dodací podmínky

1.15 Zboží je možno objednat těmito způsoby: v tomto internetovém obchodě, ústě a písemně – poštou,e-mailem

1.16 Objednávka musí obsahovat veškeré nutné údaje o kupujícím.

1.17 Platba je možná buď dobírkou (hotově)při převzetí pracovníkovi zásilkové služby nebo předem na účet: 2900209546/2010 jako variabilní symbol uvádějte číslo objednávky.

1.18 Bez zadání všech správných údajů se může stát, že vaši platbu nebudeme schopni identifikovat a tím se prodlouží dodání zboží.

1.19 Prodávájící je povinen zabezpečit dodání zboží kupujícímu, ledaže je zboží vyprodáno, pak se prodávající dohodne s kupujícím jiným způsobem.

1.20 Cena za dopravu je zdarma. Zboží odesíláme také na Slovensko na dobírku + poštovné 390,--Kč.

1.21 Cena za platbu na dobírku je  45 Kč. Při platbě převodem na účet se poplatek za platbu neúčtuje.

1.22 Zboží doručujeme pouze prostřednictvím České pošty jako „balík do ruky“. Je-li požadované zboží ve skladu v ČR, odesíláme jej týž den nebo následující. Nejpozději do 10-ti pracovních dnů jeli zboží na externím skladě.

1.23 Pokud se nepodaří balík doručit , budete jej mít k dispozici 1 týden ode dne doručení na příslušné poště. Po převzetí zboží do přepravy Vám vždy Česká pošta podá vyrozumění formou sms nebo emailu.

Odstoupení od kupní smlouvy

1.24 kupující bere na vědomí, že dle ustanovení § 1837 občanského zákoníku, nelze mimo jiné odstoupit od kupní smlouvy o dodávce zboží, které bylo upraveno podle přání kupujícího nebo pro jeho osobu, od kupní smlouvy o dodávce zboží, které podléhá rychlé zkáze, jakož i zboží, které bylo po dodání nenávratně smíseno s jiným zbožím, od kupní smlouvy o dodávce zboží v uzavřeném obalu, které spotřebitel z obalu vyňal a z hygienických důvodů jej není možné vrátit.

1.25 Nejedná-li se o případ uvedený v čl. 1.24 obchodních podmínek či o jiný případ, kdy nelze od kupní smlouvy odstoupit, má kupující v souladu s ustanovením § 1829 odst.1 občanského zákoníku právo od kupní smlouvy odstoupit a to do 14 dnů od převzetí zboží. Odstoupení od kupní smlouvy může kupující zaslat na adresu prodávajícího nebo mu jej zaslat emailem.

1.26 V případě odstoupení od kupní smlouvy dle č. 1.25 obchodních podmínek se kupní smlouva od počátku ruší.Zboží musí být prodávajícímu vráceno do 14- dnů a ten musí do 14-ti dnů vrátit peněžní prostředky kupujícímu. Náklady na vrácení zboží zpět prodávajícímu nese spotřebitel(kupující).

1.27 Nárok nas úhradu škody vzniklé na zboží je prodávající oprávněn jednostranně započíst proti nároku kupujícího na vrácení kupní ceny.

1.28 V případech, kdy má kupující v souladu s ustanovením § 1829 odst.1 občanského zákoníku právo od kupní smlouvy odstoupit, je prodávající také oprávněn kdykoliv od kupní smlouvy odstoupit, a to až do doby převzetí zboží kupujícím. V takovém případě vrátí prodávající kupujícímu kupní cenu bez poštovného a zbytečného odkladu, a to bezhotovostně na účet určený kupujícím.

Podmínky výměny nebo vrácení zboží

1.29 Práva a povinnosti smluvních stran ohledně práv z vadného plnění se řídí příslušnými obecně závaznými právními předpisy ( §1914 až 1925,§ 2099 až 2117 a § 2161 až 2174 občanského zákoníku a zákonem č. 634/1992 Sb o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů.

1.30 Pokud zboží z jakýchkoliv důvodů nevyhovuje, musí se vrátit do 14 dnů, v původním stavu, Identifikační visačka musí být upevněna a nikoliv pouze vložena do krabice. Lícovou stranou nahoru, aby bylo možné model identifikovat.

1.31 Jsou -li součástí zásilky např. Sponky k upevnění příčesu, musí být v původním balení a v původním počtu vráceny. U příčesu nesmí být poškozen hřeben nebo utržený suchý zip. Vlákno paruk a příčesů nesmí vykazovat známky použití a nesmí být parfemováno.

1.32 Pokud chcete vyměnit jen barvu , vložte k vrácenému modelu váš písemný požadavek ohledně barvy. Za výměnu si budeme účtovat poštovné ve výši 137,--Kč

1.33 Poukd chcete jiný model, vložte písemný požadavek na model, za který ho chcete vyměnit. Na původní model vám bude vystaven Opravný daňový doklad a vystavena nová faktura na nový model. Doplatíte rozdíl v ceně a poštovné   137,-Kč při platbě na účet 2900209546/2010, jako VS použijte číslo původní objednávky nebo faktury. Při platbě dobírkou zaplatíte poštovné  182,-Kč. Pokud je rozdíl v ceně ve váš prospěch, nezapomeňte, pokud jste zásilku platili dobírkou uvést číslo vašeho účtu, na který má být rozdíl v ceně poukázán.

1.34 Ve všech případech vložte k vrácenému zboží kopii faktury, abychom mohli váš požadavek rychleji identifikovat. Pokud vyřizujeme výměnu telefonicky, připravte si číslo objednávky. V případě vrácení peněz za zboží, sdělte číslo vašeho bankovního účtu, na který má být částka poukázána. Poštovní poukázkou peníze nezasíláme.

Další práva a povinnosti smluvních stran

1.35 Kupující nabývá vlastnictví ke zboží zaplacením celé kupní ceny. 1.36 Prodávající není ve vztahu kje kupujícímu vázán žádnými kodexy chodání ve smyslu ustanovení § 1826 odst.1 písm e) občanského zákoníku.

1.37 K mimosoudnímu řešení spotřebitelských sporů z kupní smluvy je příslušná Česká obchodní inspekce.

1.38 Prodávající je oprávněn k prodeji zboží na základě živnostenského oprávnění

1.39 Odesláním elektronické objednávky kupující vez výhrad přijímá veškerá ustanovení obchodních podmínek ve znění platném v den odeslání objednávky, jakož i platnou cenu objednaného zboží včetně ceny za doručení, nebylo-li domluveno jinak.

Ochrana osobních údajů

Ochrana osobních údajů kupujícího, který je fyzickou osobou, je poskytována zákonem č. 101/2000 Sb. O ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů.

1.39 Kupující souhlasí se zpracováním těchto svých osobních údajů: jméno a příjmení, adresa bydliště, identifikační číslo, daňové identifikační číslo, adresa elektronické pošty, telefonní číslo.

1.40 Kupující souhlasí se zpracováním osobních údajů prodávajícím a to pro účely realizace práv a povinnosti z kupní smlouvy a pro vedené uživatelského účtu. Nezvolí-li kupující jinou možnost, souhlasí se zpracováním osobních údajů prodávajícím také pro účely zasílání  informací a obchodních sdělení kupujícímu.

1.41 Osobní údaje budou zpracovávány po dobu neurčitou.

1.42 Kupující potvrzuje, že poskytnuté údaje jsou přesné a že byl poučen o tom, že se jedná o dobrovolné poskytnutí osobních údajů.

Záruční podmínky a reklamační řád

1.43 Na námi dodané zboží poskytujeme plnou zárku 2 roky, záruční lhůta se počítá od data převzetí zboží a záruka se nevztahuje na bežná opotřebení a poškození vzniklé nevhodnou manipulací.(vystavení vlákna vysoké teplotě, nešetrné praní v neoriginálních vlasových přípravcích, otěr o krk,límec, sedačku a opěrku v autě. Také na jakékoliv poškození způsobené nevhodnou manipulací, špatným zacházením, nevhodnou údržbou a vše co je v rozporu s návodem k použití.viz reklamační řád

1.44 každý zákazník obdrží ke zboží písemné poučení o údržbě a ošetřování zakoupeného zboží.

1.45 Pokud zboží nevyhovuje, lze ho vrátit, ale není důvodem k reklamaci zacuchání vlasových pramenů vzniklé třením, zkrepatění vlasů v důsledku vystavení vysoké teplotě, nelze reklamovat zboží, které utrpělo na kvalitě a vzhledu působením praní v horké vodě, kulmování, fénování apod. Toto se nevztahuje na výrobky z pravých vlasů, které lze barvit a šetrně upravovat i za vyšších teplot.

1.46 Reklamaci lze uplatnit pouze z důvodu špatného poutkování, které se projevuje nepřiměřeným a neustávajícím padáním většího množství vlasů nebo pramenů, při kterém jsou zcela zjevné poruchy struktury účesu. Může se ojediněle objevit u dlouhých modelů. U krátkých paruk se může ojediněle objevit špatné sešití jednotlivých pramenů a tím vytvoření mezery v kompaktní pokrývce.

1.47 Uzná-li prodávající nebo oprávněný zástupce firmy reklamaci za oprávněnou, bude reklamovaný výrobek do 30 dnů vyměněn za stejný bez vadný model, nebo za jiní model odpovídající nebo bude závada opravena. V případě vyšší ceny uhradí kupující rozdíl.

1.48 Vzhledem k vysoké kvalitě vlasových výrobků každá reklamace bude řešena pouze výměnou zboží, v žádném případě vrácením peněžních prostředků.

Závěrečná ustanovení

Pokud vztah založený kupní smlouvou obsahuje mezinárodní prvek, pak strany sjednávají , že vztah se řídí českým právem. Tímto nejsou dotčena práva spotřebitele vyplývající z obecně závazných právních předpisů. Kupní smlouva včetně obchodních podmínek je archivována prodávajícím v elektronické podobě a není přístupná.


Další důležité dokumenty: